Aktuelle opgaver




Her er nogle af vore aktuelle opgaver:


Skolestruktur:
Skolestrukturprocesser i flere større kommuner med aktiv inddragelse af borgere og brugere.

Team-udvikling:
Teamsamarbejde og -udvikling i såvel private som offentlige virksomheder.

Lederudviklin
g
:
Supervision og ledertræning gennem individuelle udviklingsforløb - profilanalyser og ressourcebaserede samtaleforløb.


Politikudvikling med målrettet inddragelse af borgere:
Politikudvikling eks. ældre- og handicappolitikker med målrettet inddragelse af interessenterne.
Processerne er tilrettelagt med særligt fokus på balancen mellem styring og involvering
.

Strategisk opgaveplanlægning:
Temadagedage, hvor strategier og indsatsområder formuleres gennem aktiv inddragelse af nøgleinteressenter.

Samarbejdsudvikling:
Seminarer med kommunikation og konfliktløsning. Samarbejdsudvikling, hvor kommunikation, kulturudvikling samt tro på fremtiden er centrale emner.


Ring eller skriv, hvis du vil høre mere om de øvrige opgaver vi har løst !